På Centrumspa använder vi oss av Autoklav klass B som steriliserar våra verktyg efter varje behandling.
Autoklav är en form av tryckkokare där kemikalier, plast, textilier, glas och metallvaror kan steriliseras.